Täyden palvelun tilitoimisto

Palvelut

Taloushallinto

  • Kirjanpito
  • Tilinpäätös ja veroilmoitukset
  • Palkanlaskenta
  • Laskutus
  • Muut taloushallinnon palvelut sopimuksen mukaan mm. kokouspöytäkirjat, kaupparekisteri-ilmoitukset, yrityksen perustamis-, muutos- ja lopettamisasiakirjat

Tiekunnat

Tiekuntien juoksevaan hallintoon kuuluvat tehtävät:

  • Kirjanpito
  • Maksuliikenteen hoito
  • Osakasrekisterin ylläpito
  • Tiemaksulaskutus
  • Muut hallinnolliset asiat sopimuksen mukaan mm. kokouskutsut, kokouspöytäkirjat, avustushakemusten teko